ภูล้อมตะวันรีสอร์ท มีกิจกรรมให้ท่านเลือกทำในวันพักผ่อนแสนสบายของท่าน
จัดกิจกรรมให้พนักงาน,จัดกิจกรรมนัทนาการ, จัดกิจกรรมประจำปี
กิจกรรมอยู่นอกบริเวณรีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
- ล่องแก่งด้วยเรือยาง ลำละ 8 ท่าน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ราคา 1,200 บาท / ลำ

- ขับรถ ATV ผ่านเส้นทางธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที - 1 ชั่วโมง ขับไม่เป็นสามารถซ้อนได้
ราคา 400 บาท / คัน (คนซ้อน +100 บาท)

- ปืนหน้าผาจริง/จิ๊กจอกเวหา ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ราคา 350 บาท / คน

- BB Gun กระสุน 200 นัด / คน ระยะเวลาจนกว่ากระสุนจะหมด
ราคา 350 บาท / คน

- PaintBall กระสุน 30 นัด / คน ระยะเวลาจนกว่ากระสุนจะหมด
ราคา 350 บาท / คน

- WaterBall ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ราคา 250 บาท / คน

- บริการเรือชมเขื่อน พาเล่นน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ราคา 200 บาท / คน

ภาพบรรยากาศล่องเรือชมเขื่อน      
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 


 
   
 
 
     

 

 

 
 

  อุทยานพระพิฆเณศ พระพิฆเณศปางประทานพร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 11 ถ.นครนายก-น้ำตกสาริกา (สี่แยกประชาเกษม)
ต.สาริกา อ.เมือง จากตัวเมืองนครนายกไปทางถนนสาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ประมาณ 200 เมตร อุทยาน
พระพิฆเณศตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ภายในบริเวณอุทยาน สักการะองค์พระพิฆเณศ และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเณศจำนวน 108 ปาง ที่สมบูรณ์อีก
แห่งของเมืองไทย รายละเอียด
     
  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นศูนย์ที่จัดแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ตลอดระยะเวลา 60 ปี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิชัยพัฒนา รายละเอียด
     
  เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก
และจังหวัดใกล้เคียง รายละเอียด
     
 
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาวประมาณ
1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ตั้งอยู่ บริเวณ
กำแพงเมืองเก่า รายละเอียด
     
 
หลวงพ่อเศียรนคร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง นครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของชาวจังหวัด นครนายก รายละเอียด
     
 
วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก ริมแม่น้ำนครนายก วัดใหญ่ทักขิตารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง รายละเอียด
     
  พระแก้วมรกตองค์จำลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ใน
พระวิหารยอดเขา ณ วัดคีรีวัน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
อยู่บนถนนสายนครนายก - ท่าด่าน อำเภอเมืองนครนายก รายละเอียด
     
 
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 อยู่ที่วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมือง นครนายก จัดสร้างโดยสหายสงคราม
กองพลญี่ปุ่นที่ 37 รายละเอียด
     
 
แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร หรือเมืองดงละคร แต่เดิมเรียกกันว่า
“ เมืองลับแล ” เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยขอมมีอำนาจ
มีแนวกำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “
สันคูเมือง ” รายละเอียด
     
  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ลขที่ 111   ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีซัมภล (ปางมหาราช) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือและเชื่อว่า
เมื่อมานมัสการจะก่อให้เกิดโชคลาภ รายละเอียด
     
  รอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขานางบวช อยู่ในมณฑปยอดเขานางบวช
ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก ห่าง จาก ตัว
จังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร เขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร รายละเอียด
     
  พระพุทธฉาย ตั้งอยู่ที่เขาชะโงกในบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี
อำเภอเมืองนครนายก เป็นภาพเขียนติดอยู่กับ ชะโงกผาบนภูเขาเตี้ยๆ รายละเอียด
     
 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงกตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครนายก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากตามประวัติท่าน เป็น
นายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือ การต่อต้าน
เขมรที่แปรพักตร์ รายละเอียด

     
  โรงเรียนนายร้อย จปร. มีสิ่งน่าสนใจ คือ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
พระพุทธฉาย อาคารพิพิธภัณฑ์ รร . จปร . 100 ปี
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการกีฬาในรูปแบบต่างๆ รายละเอียด
     
 
น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ
ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร เสียค่าบำรุงผู้ใหญ่คนละ
40 บาท เด็กคนละ 20 บาท ต่างชาติ 400 บาท รายละเอียด
     
 

ถ้ำสาริกา ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกสาริกาเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต เคยมาบำเพ็ญศาสนธรรม
รายละเอียด

     
 

น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนัก
บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีห้องอาบน้ำและห้องสุขาบริการ เสียค่าบำรุง
รถยนต์โดยสาร ( ไม่รวมบุคคล ) 200 บาท รถยนต์เล็ก (ไม่รวมบุคคล ) 50 บาท
รถตู้ ( ไม่รวมบุคคล ) 100 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท บุคคลคนละ 10 บาท รายละเอียด

     
 

อุทยานวังตะไครเป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่
มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งประเภท
เช้าไปเย็นกลับและประเภทค้างแรม รายละเอียด

     
 

น้ำตกลานรัก เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดหินกอง ตั้งอยู่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
นครนายกเส้นทางไป น้ำตกสาริกา-นางรอง โดยแยกด้านซ้ายที่สี่แยกประชาเกษม
ตรงหลักกิโลเมตรที่ 8 เข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงบริเวณน้ำตก รายละเอียด

     
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีจุดชมวิวทิวทัศน์ต่าง ๆ อันได้แก่
จุดชมวิว กม. ที่ 30 ( จากปากช่อง ) จุดชมวิวเขาเขียว ( ผาตรอมใจ)
และจุดชมวิว กม. ที่ 9 บนทางขึ้นเขาเขียว
ส่วนน้ำตกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเพราะทางเข้าสะดวก ได้แก่
น้ำตกเหวนรก น้ำตกกองแก้ว น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวไทร รายละเอียด
     
 
อ่างเก็บน้ำทรายทอง อยู่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำเป็นภูเขา
มีความสวยงามตงความเป็นธรรมชาติ รายละเอียด